Archive for February, 2021

Крыша поехала

Крыша поехала

Да ти замине покривът и произтичащите от това размисли —Да имаш покрив над главата! - чуваш много пъти, но мълчиш.…