Хранилка за птици

Хранилка за птици

      Да направим хранилка за птици е толкова лесно! В същото време, толкова е различно да зная и да искам от да направя и да имам. Или казано иначе: когато си готов, хранилката за птици сама ще дойде при тебе. Отключващият механизъм беше съвет, че ако я окача навън сега, мога да убедя някоя палава двойка да свие гнездо наоколо. Освен това, малките птички са истински помощници в градината: те се захванаха методично да сканират за ларви и червейчета, а насекомите хващаха зрелищно в полет. Ах, колко е забавно! За да е пълно удоволствието, се снабдих с определител за птици и бинокъл (дори още по-добре щеше да е, ако имах дигитален фотоапарат с теле-обектив). Записвайте новите видове и датата, когато са били забелязани, беше другият добър съвет – останах изненадан. Ето и списък към днешна дата с видовете, които сме определили при нас:

A/ сем. Вранови {Corvidae}

 • Сврака {Pica pica} – 46 cm*
 • Сойка {Garrulus glandarius} – 34 cm

B/ сем. Чинкови {Fringillidae}

 • Черешарка {Coccothraustes coccothraustes} – 18 cm
 • Обикновена чинка {Fringilla coelebs} – 15 cm
 • Планинска чинка {Fringilla montifringilla} – 15 cm
 • Червенушка {Pyrrhula pyrrhula} – 15 cm
 • Щиглец (кадънка) {Carduelis carduelis} – 12 cm

C/ сем. Зидаркови {Sittidae}

 • Горска зидарка {Sitta europaea} – 14 cm
 • Скална зидарка {Sitta neumayer} – 14 cm

D/ сем. Синигерови {Paridae}

 • Голям синигер {Parus major} – 14 cm
 • Жалобен синигер {Parus lugubris} – 14 cm
 • Син синигер {Parus caeruleus} – 12 cm
 • Лъскавоглав синигер {Parus palustris} – 12 cm
 • Матовоглав синигер {Parus montanus} – 12 cm
 • Черен синигер {Parus ater} – 11 cm

E/ сем. Мухоловкови {Muscicapidae}

 • Кос {Turdus merula} – 25 cm
 • Поен дрозд {Turdus philomelos} – 23 cm

F/ сем. Кълвачови {Picidae}

 • Черен кълвач {Dryocopus martius} – 51 cm
 • Зелен кълвач {Picus viridis} – 32 cm
 • Голям пъстър кълвач {Picoides major} – 22 cm
 • Среден пъстър кълвач {Picoides medius} – 21 cm

feeder1
feeder2
        Как?
        Рециклирах прозрачна пластмасова бутилка с капачка и парче кабел (поставям и свалям хранилката с дълга пръчка с чатал в края). Идеята е, да се пробият множество отвори – 4 за кацалките, 2 за окачване и за семената (виж схемата). Трябваха ми около 15 минути. Вътре заредих сурови семена – слънчоглед и фъстъци. Пробиването на дупките беше осъществено с нагорещен до червено голям гвоздей. Би трябвало върхът на старата ютия също да свърши работа.

        Къде?
        Малко по-сложен въпрос. Едно птиченце ми каза да обърна внимание, къде кацат най-често и да поставя хранилката наблизо. Те ще имат нужда от малко време, докато я забележат. Гъсталаците са удобно укритие, а оттам малките приятели извършват своите набези над слънчогледовите семки. Скоро с песни и освирквания ме подканят да извърша моята част – ритуалът по напълването на хранилката…


—————
*дължина на тялото (за сравнение)

 

Updated on 23 March 2015

Наш читател ни изпраща изображения на птички, които е заснел и определил сам:

червеношийки и чинка

червеношийки и чинка, Erithacus rubecula & Fringilla coelebs

И още:

син синигер, Parus caeruleus

син синигер, Parus caeruleus

синигер

синигер

1 Comment

 1. Ïv · April 18, 2015 Reply

  На последната снимка е Coal Tit

Leave a reply